BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit formgivningsskydd (”design patent”) i Kina för EndoDrill® Core Needle.

Under våren 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill®Core Needle. Det är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörteln, sköldkörteln och hud- och mjukdelar. BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Produkten är sedan tidigare formgivningsskyddad inom EU och nu har patentansökan även godkänts i Kina. Dessa formgivningsskydd gäller till 2043.

Just nu pågår en utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre svenska universitetssjukhus. Utvärderingen ska följas av en lansering av instrumentet i Sverige under våren 2019.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Det är mycket positivt att vi nu erhållit formgivningsskydd för EndoDrill® Core Needle i Kina. Enligt analysföretaget GlobalData så utförs det i Kina årligen cirka 2 miljoner biopsiprocedurer med styva nålinstrument i organ som bröst, prostata, sköldkörtel, lever och lunga. Kina utgör alltså en stor potentiell marknad för vårt nya nålinstrument.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här