Investerare

VD Fredrik Lindblad om BiBB

Antalet cancerfall förväntas globalt växa med cirka 70 procent till år 2030, främst på grund av en växande och åldrande befolkning samt fortsatt utbredning av västerländsk livsstil. I takt med att behandlingsformerna vid cancersjukdom utvecklas ställs allt högre krav på diagnostik inom dagens sjukvård. För att möta utvecklingen finns det behov av bättre, patientvänligare och säkrare provtagningar.

Marknaden och behovet av endoskopi med biopsitagning förväntas fortsätta att öka i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och endoskopi är en relativt skonsam undersökningsmetod. Årligen drabbas nästan 10 miljoner patienter av cancer i lunga, bröst, tarm, prostata, mage/matstrupe och lever, d.v.s. EndoDrill®s målmarknad. Antalet biopsitagningar är dock betydligt större, exempelvis säljs det globalt cirka 70 miljoner biopsitänger årligen. Traditionella biopsiinstrument, såsom nålar och tänger, ger sällan en tillräcklig diagnos vid djupa och svårfångade tumörer. Samtidigt ställer nya riktade behandlingsformer och en alltmer avancerad bildanalys ökade krav på större vävnadsprover för att möjliggöra en förfinad diagnos och därmed optimal prognos och behandling.

Vår nya produktfamilj, EndoDrill®, består av tre produktvarianter som alla är prissatta i premiumsegmentet. EndoDrill® Model X och EndoDrill® Core Needle är potentiella volyminstrument med breda användningsområden för de vanligaste cancerformerna. Bara i USA och Europa utgör dessa produkter en möjlig mångmiljardmarknad som omfattar cirka fem miljoner respektive cirka åtta miljoner patientfall årligen. Redan lanserade EndoDrill® GI Upper/Mini kan betraktas som unika nischinstrument för djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen med en uppskattad målmarknad om cirka 100 000 – 150 000 patientfall årligen bara i USA och Europa.

För flexibel endoskopi har BiBB nu två olika biopsiteknologier; ”Borrskruven” respektive ”Model X”. Den ursprungliga patenterade borrskruvsteknologin, med de lanserade produkterna EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® GI Upper Mini, erbjuder instrument för tidig diagnos av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Sedan vi lanserade EndoDrill® GI Upper i augusti 2017 har vi upplevt en ökad efterfrågan på våra instrument och i dagsläget har 20 sjukhus i Sverige köpt instrumentet. Den gedigna utbildningen vi genomför på sjukhusen i Sverige har genererat återkommande ordrar (65 % ’repeat orders’), vilket visar att det finns ett reellt behov av vår innovation.

EndoDrill® Model X är ett nyligen patentsökt biopsiinstrument för flexibel endoskopi, med ett brett användningsområde för diagnos av såväl djupa som ytliga tumörer i lunga och övre samt nedre mag-tarmkanalen. Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill® Model X har vi kommunicerat en uppdaterad produktstrategi med högsta prioritet för fortsatt utveckling och kommersialisering av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst differentierad produkt i förhållande till konkurrerande biopsi-instrument som tänger och ultraljudsledda finnålar. EndoDrill® Model X ska kunna användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer.

Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet erbjuder – som första biopsiinstrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången (s.k. multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för patienten. Sammantaget innebär instrumentets unika egenskaper ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos för några av de vanligaste cancerformerna. Vår målsättning är att EndoDrill® Model X ska ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och ultraljuds-styrda finnålar (EUS-FNA/FNB) och nyligen genomförda intervjuer och demonstrationer med potentiella slutanvändare (endoskopister/kirurger) bekräftar att EndoDrill® Model X är en mycket efterlängtad produkt och potentiellt en ”game changer” inom endoskopisk biopsering.

För tumörer som inte undersöks med endoskop, såsom bröst, prostata, lever m.m., har vi utvecklat produkten, EndoDrill® Core Needle, som är ett styvt mellannålsinstrument (core needle) med vår patenterade ”borrskruv”. Med detta instrument ges läkare möjlighet till en kontrollerad provtagning med bättre precision, mindre traumatisk provtagning och fullständig diagnos. EndoDrill® Core Needle är sedan oktober 2018 CE-märkt och vi planerar att lansera instrumentet under det första halvåret 2019.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments AB (publ)