Investerare

VD Fredrik Lindblad har ordet (från delårsrapport Q2-19)

Det har varit ett händelserikt kvartal för BiBB, som bland annat inkluderat förstärkning av styrelsen med Semmy Rülf, genomförande av framgångsrika prekliniska studier med EndoDrill® Model X, lansering av mellannålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle samt genomförande av en riktad nyemission om cirka 20 MSEK.

Nyemissionen innebär att BiBB får 12 nya delägare med investeringsbolaget Creades AB (publ) i spetsen. Creades är därmed näst största ägare i BiBB (cirka 10 % ägarandel) efter grundaren Dr Charles Walther (cirka 21 % ägarandel). Creades är ett investerings-bolag med ett substansvärde om cirka 4 miljarder och verkar som en långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Styrelsen mål med den riktade emissionen var just att få in mer långsiktiga ägare i Bolaget för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av BiBBs produktportfölj.

Finansieringen ger oss möjlighet att vidare accelerera utvecklingen av vår produktportfölj, EndoDrill®, med unika och patenterade engångsinstrument för väsentligt förbättrad vävnadsprovtagning vid diagnostik av alla de vanligaste cancerformerna. I och med lanseringen av nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle har Bolaget släppt två instrument från den första patenterade generationen av biopsiinstrument. Dessa produkter, Classic-serien, bygger på den ursprungliga innovationen med instrument som fångar misstänkt cancervävnad med en borrskruvsspets.

Nästa steg i utvecklingen blir att förbereda oss inför en svensk multicenterstudie med den nya generationen EndoDrill® Model X, vilken är den produkt som vi bedömer har störst potential i vår instrumentfamilj. EndoDrill® Model X erbjuder två unika egenskaper: provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (s.k. multiple sampling). Produkten, som till skillnad från konventionella endoskopiska biopsiinstrument är motoriserad, väntas få ett brett användningsområde för alla typer av endoskopisk provtagning. Precis som för Classic-instrumenten borras EndoDrill® Model X in i misstänkt vävnad, men där Classic-teknologin bygger på en spets i form av en borrskruv nyttjar EndoDrill® Model X en cirkulär borrspets som borras in med hjälp av en elmotor. Den cirkulära ledaren ger stora prover och används dessutom som magasinsfunktion för att samla upp flera vävnadsprover på samma gång.

I maj genomfördes en preklinisk studie med EndoDrill® Model X som gick över förväntan. Alla målsättningar med försöket uppfylldes, d.v.s. instrumentet tog flera högkvalitativa biopsier samtidigt, och fungerade för både djup och ytlig vävnadsprovtagning. Vi kunde dessutom visa att EndoDrill® Model X tar avsevärt mycket större biopsier än en marknadsledande ultraljudsledd finnål (s.k. EUS-FNB), vilket kan vara helt avgörande för att ställa fullständig diagnos. Mot bakgrund av de lyckade resultaten tar BiBB nu ett stort kliv framåt inför klinisk fas för EndoDrill® Model X.

För vårt först lanserade instrument för endoskopisk provtagning, EndoDrill® GI Upper, fortsatte försäljningen i Sverige och vi sålde engångsinstrument för ca 177 KSEK (110 KSEK) i kvartal 2, vilket är en ökning med drygt 60 % i förhållande till samma kvartal föregående år. Försäljningen för första halvåret 2019 uppgick till 273 KSEK (285 KSEK), vilket är något lägre än föregående år p.g.a. ett svagt första kvartal 2019. Utöver fortsatt bearbetning av den svenska marknaden pågår en mängd aktiviteter, framför allt i Storbritannien. Nästa instrument i Classic-serien, mellannålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle, används särskilt i fall där ökad precision behövs vid vävnadsprovtagning av bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer. Instrumentet, som lanserades officiellt i slutet av juni, erbjuder mer kontroll och precision vid provtagningen jämfört med konventionella nålinstrument. Nu inleds försäljningsaktiviteter på den svenska marknaden.

Vår strategi fokuserar på uppbyggnaden av en regulatoriskt godkänd produktportfölj för förbättrad provtagning och därmed diagnos av alla de vanligaste cancerformerna. BiBB fortsätter att sälja produkter i egen regi med vårt försäljningsteam samtidigt som intresset från lokala distributörer världen över är stort. BiBB strävar efter en långsiktig attraktiv produktportfölj med stor marknadspotential, i nuläget med begränsade förväntningar på en kortsiktig kraftig försäljningstillväxt. Vi siktar fortsatt på ett framtida partnerskap med en ledande global distributör efter att vi utvecklat en komplett produktportfölj som även inkluderar EndoDrill® Model X och ytterligare instrument. Försäljningen av våra instrument inleds alltid på hemmarknaden Sverige. Det ger möjlighet att erhålla marknadsacceptans och närheten till våra kunder, för snabb feedback med möjlighet att ständigt förbättra och optimera våra produkter. Successivt kommer vi att skala upp tillverkningen för att möta ökad efterfrågan. På några års sikt kommer vi att ha en attraktiv kommersiell produktfamilj av unika biopsiinstrument med regulatoriska godkännanden i såväl Europa (CE-märke) som USA (FDA/510(k)) och etablerad försäljning i Sverige och på enstaka strategiska marknader i Europa. Via en komplett, differentierad produktportfölj kommer vi att söka partnerskap med en ledande global distributör för snabbast möjliga internationell försäljningstillväxt.

Vid årsstämman invaldes Semmy Rülf som ordinarie styrelsemedlem i BiBB. Semmy är en välkänd veteran inom såväl IT-industrin som medicinteknikindustrin och han har bland annat varit VD i Axis Communication, styrelseordförande i Qlik och Jolife samt styrelsemedlem i börskometerna Vitrolife och Xvivo. I BiBBs styrelse har Semmy speciellt fokus på finansiering och affärsutveckling. Genomförandet av den riktade emissionen i juni kunde ske mycket tack vare Semmys nätverk och kunnande, och jag vill passa på att tacka honom för ett intensivt och väl utfört finansieringsarbete.

Nu ser vi fram emot en spännande höst med fortsatt kommersialisering av våra Classic-instrument och förberedelser inför klinisk fas med EndoDrill® Model X.

Fredrik Lindblad
VD, BiBBInstruments AB