Om BiBB

BiBB startade sin verksamhet 2013 och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsitillbehör. Bolaget har sitt säte i Medicon Village i Lund och grundades av Dr. Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare vid avdelningen för klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBB utvecklar biopsiinstrument under varumärket EndoDrill®, vilka möjliggör tidigare och mer precis cancerdiagnostik i jämförelse med konventionella biopsiinstrument.

Biopsi innebär provtagning av cancermisstänkt vävnad. Oavsett var en cancermisstänkt förändring sitter behövs ett vävnadsprov för att säkert avgöra om det är cancer eller ej. Utöver det behöver biopsierna ge information om cancercellernas egenskaper och gener för optimal skräddarssydd behandling. Proverna tas med olika instrument beroende på organ och vilken undersökningsmetod som är aktuell i det enskilda fallet. Vävnadsbitarna används för undersökning i mikroskop och genetisk kartläggning, d.v.s behandlings-grundande och prognostisk information.

Otillräckliga eller ej representativa prover från oklara förändringar fördröjer såväl besked som tid till eventuell behandling för patienten. BiBB arbetar med att förbättra instrument och metoder för att möta det ökade behovet av högkvalitativa biopsier och därmed snabbt ställa diagnos och samtidigt ge behandlingsgrundande och prognostisk information utan upprepade provtagningar.

BiBB utvecklar biopsiinstrument för såväl undersökningar med flexibla ultraljudsendoskop (EUS/EBUS) som med standardendoskop. Flexibla endoskop är slangliknande kamera-instrument som förs in i naturliga kroppsöppningar för att undersöka bl.a. mage, tarm och lungor och samtidigt tas prov på misstänkta förändringar. Traditionella biopsiinstrument kan i vissa fall vara svåra att använda, tar för litet prov eller är riskabla att använda p.g.a. utformningen (t.ex. nära ett blodkärl). Provet behövs dock för att avgöra om det är cancer eller ej. Kraven på proverna har dessutom ökat då de helst ska kunna ge behandlingsgrundande och prognostisk information.

Det tas årligen miljontals biopsier för att diagnostisera de vanligaste cancersjukdomarna och behovet förväntas fortsätta att öka i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och biopsier kan tas via relativt skonsamma metoder. Det finns följaktligen ett växande kliniskt behov av nya biopsiinstrument för tidigare och säkrare diagnos.

”I takt med att behandlingsformerna vid cancersjukdom utvecklas ställs allt högre krav på diagnostik inom dagens sjukvård. För att möta utvecklingen finns det ett ökat behov av tidiga behandlingsgrundande provtagningar. Vår produktfamilj utvecklas för optimerad vävnadsprovtagning vid de vanligaste cancerformerna.

Styrelseledamot Dr Charles Walther – Grundare av BiBB