Om BiBB

BiBBInstruments startade sin verksamhet 2013 och verkar på mångmiljardmarknaden för endoskopisk utrustning. Bolaget grundades av styrelseledamot Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare vid avdelningen för klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

BiBBInstruments utvecklar en familj av engångsinstrument för biopsitagning, EndoDrill®, med en innovativ borrfunktion som möjliggör tidigare och mer exakt cancerdiagnos, speciellt vid djupgående tumörer. Produktportföljen som utvecklas innehåller sex engångsinstrument som är baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin samt ett forskningsprojekt. Instrumenten kommer att användas vid provtagning (biopsi) av de vanligaste cancerformerna t ex; lung-, bröst-, tarm-, prostata- och magcancer. Inte minst inom magsäckscancer, lungcancer och tarmcancer är djupt växande tumörer vanligt förekommande. Vid biopsitagning av dessa tumörer ger Bolagets biopsi-instrument djupare och mer kvalitativa prover jämfört med befintliga instrument. BiBBInstruments första produkt EndoDrill® GI Upper har framgångsrikt utvärderats i en första randomiserad klinisk studie i Lund och lanserades i augusti 2017. Ännu ett instrument för tumörer i övre GI-kanalen, EndoDrill® GI Upper Mini, lanseras i maj 2018.

Biopsi innebär provtagning av cancermisstänkt vävnad. Via flexibla endoskop (slangliknande kamera-instrument) tas prover av levande vävnad för undersökning i mikroskop. Det görs många miljoner biopsier årligen för att diagnostisera de vanligaste cancersjukdomarna. Endoskopi med biopsitagning förväntas fortsätta öka1 i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och endoskopi är en relativt skonsam metod. Traditionella biopsi-instrument, såsom nålar och tänger, har problem att ge en tillräcklig diagnos vid djupa och svårfångade tumörer. Samtidigt ställer nya riktade behandlingsformer ökade krav på större vävnadsprover för att möjliggöra en förfinad diagnos och därmed optimal prognos och behandling. Det finns följaktligen ett växande kliniskt behov av nya biopsi-instrument för tidigare och säkrare diagnos.

Referenser: 1. Frost & Sullivan 2014