EndoDrill®

EndoDrill® Model X kallas BiBBs andra generationens teknologi och är i grunden en vidareutveckling av ursprungsidén. En motordriven roterande cylinder ersätter den manuella borrskruven och används för att ta högkvalitativa s k kärnbiopsier med hög precision. Sedan slutet av år 2020 är EndoDrill® Model X CE-godkänt och därmed världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi.

Patentsökta EndoDrill® Model X består av ett handtag med flexibel borrcylinder (engångsdel) samt motorenhet, fotpedal och kablar (flergångsdel). Instrumentet har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet, vilket möjliggör tidig behandlingsgrundande diagnos. Det primära segmentet för EndoDrill® Model X är premiummarknaden för EUS-biopsiinstrument där flexibla nålinstrument används i ultraljudsendoskop för diagnostik av tumörer i hela mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.

EndoDrill® Model X nyttjar, till skillnad från konkurrerande manuella instrument, en eldriven borrcylinder. Designen möjliggör djup provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa sammanhängande kärnbiopsier, vilket krävs för komplett diagnos och stadieindelning.