EndoDrill®

BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade teknologi består av en borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. För dessa utvecklingsprodukter finns många synergier i form av gemensamma komponenter, regulatorisk strategi och gemensamt patentskydd.

Vävnadsprov taget med traditionell biopsitång.

Vävnadsprov taget med EndoDrill®.