EndoDrill®

BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är biopsiinstrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för många av de vanligaste cancerformerna i världen. För BiBBs produkter finns många synergier i form av gemensamma komponenter, regulatorisk strategi och gemensamt patentskydd.

Bolagets första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, har framgångsrikt utvärderats i en randomiserad klinisk studie i Lund och lanserades under hösten 2017.

EndoDrill® Model X, BiBBs nästa generation av patentsökta endoskopiska biopsi­­instrument, är i grunden en vidare­utveckling av EndoDrill® GI Upper, och är försedd med en motor­driven roter­ande cylinder istället för den manuellt roter­ande borr­­skruven. Detta möjlig­gör prov­tagning av ännu högre kvali­tet samt att fler prover kan tas samtidigt (multiple sampling) i såväl djup som ytlig vävnad. EndoDrill® Model X har en betydande marknadspotential då den utvecklas för samtliga endoskopiska användningsområden. Den initiala målmarknaden är det växande premiumsegmentet, ultraljudsstyrda biopsi­instrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), som i dag utgör en global marknad på flera miljarder kronor.

Sedan hösten 2020 utvärderas EndoDrill® Model X i en svensk multicenterstudie. Produkten erhöll CE-märkning i december 2020 och är därmed världens första CE-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk.