EndoDrill®

BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är biopsiinstrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. För BiBBs produkter finns många synergier i form av gemensamma komponenter, regulatorisk strategi och gemensamt patentskydd.

Bolagets första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, har framgångsrikt utvärderats i en randomiserad klinisk studie i Lund och lanserades under hösten 2017. Ytterligare ett instrument för tumörer i övre GI-kanalen, EndoDrill® GI Upper Mini, lanserades i maj 2018. Dessa instrument erhöll en utökad indikation i november 2018 och kan nu även användas för tumörer i tjocktarm och lunga. Mellannålsintrumentet EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsiinstrument med borrfunktion för att ta biopsier vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer såsom lever, lymfkörtlar och prostata där mellannålsbiopsier används. EndoDrill® Core Needle godkändes för CE-märkning i oktober 2018 och är planerad att lanseras under första halvåret 2019. Bolagets nya instrument, EndoDrill® Model X, skiljer sig ifrån den ursprungliga ”borrskruvs”-teknologin och BiBB har lämnat in en separat patentansökan för denna unika design. BiBB planerar att lansera EndoDrill® Model X i Sverige under 2020. 

Vävnadsprov taget med traditionell biopsitång.

Vävnadsprov taget med EndoDrill®.