BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit designpatent (mönsterskydd/formgivningsskydd) i Japan för EndoDrill® Core Needle.

 I Q2 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, som är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel och hud- och mjukdelar. BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Produkten är sedan tidigare formgivningsskyddad inom EU och Kina och nu har patentansökan godkänts även i Japan. Dessa formgivningsskydd gäller till 2043.

Just nu pågår en utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre svenska universitetssjukhus. Utvärderingen kommer att följas av en lansering av instrumentet i Sverige i Q2 2019.

BIBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Efter förra veckans besked om att vi erhållit designpatent i Kina för nya EndoDrill® Core Needle så är det trevligt att konstatera att vi nu även erhållit designskydd i Japan, en av de största marknaderna i Asien. Den japanska marknaden betraktas som kanske den mest nyskapande marknaden i världen för biopsiinstrument och utgör en stor potentiell marknad för vårt nya nålinstrument.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här