VD i BiBBInstruments AB förvärvar aktier av LU Holding AB

VD Fredrik Lindblad har i enlighet med köpoptionsavtal förvärvat 32 000 aktier i BiBBInstruments AB (”BiBB”) från LU Holding AB (”LU Holding”), till en summa om 101 440 SEK. Efter transaktionen uppgår Fredrik Lindblads innehav i BiBB till 314 811 aktier.

Fredrik Lindblad har valt att nyttja ett köpoptionsavtal 2016/2019 mellan VD Fredrik Lindblad och LU Holding och därmed har Fredrik Lindblad förvärvat 32 000 aktier av LU Holding till en kurs om 3,17 SEK till en sammanlagd summa om 101 440 SEK. Köpoptionerna avser således ej nyemitterade aktier och innebär därmed inte någon utspädning för bolagets aktieägare. Efter transaktionen uppgår Fredrik Lindblads innehav i BiBB till 314 811 aktier.

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – VD i BiBBInstruments AB förvärvar aktier av LU Holding AB 190118