Sista dag för handel med BTA i BiBBInstruments AB

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Den tidigare kommunicerade delregistreringen om 4 647 851 aktier är nu gjord. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 januari 2019 och stoppdag är den 30 januari 2019.

Delregistreringen av 4 647 851 aktier är nu genomförd hos Bolagsverket och dessa aktier beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 1 februari 2019. Det totala antalet aktier i BiBB uppgår nu till 12 878 326 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law (MCL) har agerat legal rådgivare.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Sista dag för handel med BTA 190123