Pilotstudie med EndoDrill utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW)

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.

I november 2021 tillkännagav BiBB att den första kliniska studien (EDMX01) med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik, hade avslutats i förtid. Pilotstudien avsåg provtagning av svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Studiens syfte var därmed uppfyllt redan efter 7 rekryterade patienter (20 patienter planerades) och efter godkännande från Etikprövningsnämnden avslutades studien.

Nu skall studiedata från EDMX01 presenteras för första gången vid Digestive Disease Week (DDW) i San Diego. Resultaten från studien kommer att introduceras vid en postersession, Technological Advances in Gastrointestinal Endoscopy, lördagen den 21 maj. Abstraktet har titeln EndoDrill® Model X biopsy instrument, the advent of the first EUS guided 17 Gauge Core Needle Biopsy (CNB). Studien presenteras av ansvarig läkare Fredrik Swahn, överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund.

Studieansvarig läkare arbetar samtidigt vidare med att sammanställa mer omfattande klinisk data för publikation i vetenskaplig tidskrift.

För mer information om DDW:s årliga konferens se www.ddw.org

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här