Styrelse

Styrelseordförande Erik von Schenck (Civ. Ing., MBA)

Erik von SchenckErik von Schenck, född 1964, är sedan i juli 2017 styrelseordförande i BiBBInstruments. von Schenck har över 20 års erfarenhet från startups, medelstora företag och större internationella medtechbolag. Erik von Schenck är Vice President och General Manager Circulatory Solution i amerikanska Physio-control, nu en del av Stryker, och har tidigare innehaft ledande befattningar i Gambro AB och som VD för Jostra. Övriga styrelseuppdrag innefattar ordförandeposten i Avidicare AB samt styrelseledamot i ett antal medtechbolag, bland annat Xvivo Perfusion.

Erik von Schenck äger via Schenck Consulting AB och familj 148 882 aktier i BiBBInstruments AB motsvarande cirka 0,6 % av röster och kapital i Bolaget.

Styrelseledamot Charles Walther (MD, PhD) – Grundare av BIBBInstruments / Chief Medical Officer

Charles WaltherDr Charles Walther, född 1974, är överläkare inom patologi och klinisk cytologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, Sverige och sedan mars 2013 styrelseledamot i BiBBInstruments. Dr Walther är uppfinnaren av EndoDrill®-teknologin och andra tumörbiopsi-enheter. I klinisk praxis är hans huvudfält cytologi och nålbiopsier. Dr Walther är forskare och har utfört sin doktorsexamen i tumörgenetik vid institutionen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Som ett resultat av sitt kliniska arbete och forskningsprojekt har han utvecklat nya unika metoder och instrument för cancerdiagnostik. 2012 vann Dr Walther TV4:s ”Uppfinnarna” med idén till EndoDrill®.

Charles Walther (via Bolag) äger 3 472 731 aktier i BiBBInstruments AB, motsvarande cirka 13,1 % av röster och kapital i Bolaget.

Styrelseledamot Stephan Dymling (Civ. Ing., PhD) – Senior Technology Adviser

Stephan DymlingDr Stephan Dymling är född 1955 och sedan i september 2013 styrelseledamot i BiBBInstruments. Stephan Dymling har erfarenhet från flera ledande befattningar inom medicintekniska bolag för cancerbehandling och andra terapeutiska områden, till exempel Siemens Life Support Systems (idag en del av Getinge), ProstaLund, SpectraCure, Medical Vision och Clinical Laserthermia System. Dr Dymling har specialiserat sig på utvecklingsprocessen för medicinsk utrustning och har även en bakgrund som chef för den biomedicinska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Stephan Dymling äger 307 738 aktier i BiBBInstruments AB, motsvarande cirka 1,2 % av röster och kapital i Bolaget.

Styrelseledamot Sara Lindroth (M.Sc.BA)

Sara LindrothSara Lindroth, född 1969, är sedan november 2018 oberoende styrelseledamot i BiBB. Sara Lindroth innehar en M.Sc.BA och mer än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning åt såväl startupbolag som större bolag fokuserade på medicin och medicintekniska produkter. Hon har ansvarat för strategisk marknadsföring samt marknads- och produktportföljsutveckling av innovativa medicintekniska produkter i uppbyggnadsfas på internationell nivå.

För närvarande innehar Sara Lindroth tjänsten som Managing Director på Jolife AB, ett helägt bolag av Stryker Inc., samt marknadsansvar för Circulatory Solutions globalt. Tidigare anställningar inkluderar Jomed, BlueMedical, Millimed och Astra.

Sara Lindroth äger privat 901 aktier i BiBBInstruments AB.