Första kliniska fallen i USA framgångsrikt genomförda med EndoDrill GI

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första  marknadsgodkända motoriserade endoskopiska biopsiinstrument, meddelar att de första kliniska procedurerna med EndoDrill® GI i USA framgångsrikt utförts av Dr Antonio Mendoza Ladd och hans team vid UC Davis Health, Sacramento, Kalifornien. BiBB erhöll 510(k)-godkännande från amerikanska FDA för EndoDrill® GI under 2023 och de kliniska marknadsföringsaktiviteterna kommer att fortsätta i USA.

BiBBs VD Fredrik Lindblad och grundare dr Charles Walther var närvarande när dr Antonio Mendoza Ladd, medicinsk chef för endoskopi vid UC Davis Health i Sacramento, Kalifornien, framgångsrikt utförde vävnadsprovtagning på flera patienter i övre mag-tarmkanalen med EndoDrill® GI, världens första endoskopiska ultraljudsstyrda kärnbiopsisystem (EUS-CNB). Äkta kärnvävnadsprover erhölls som liknade provkvaliteten i den tidigare framgångsrika svenska pilotstudien.

Dr Mendoza Ladd lämnade följande feedback: ”I was very pleasantly impressed by the performance of the EndoDrill ® needle. The design makes it simple to set up and easy to use. The tissue core s we obtained from our initial cases were unparalleled. We even had our pathology department ask us if the biopsy was an endoscopic FNA or a true surgical biopsy due to the unusually large amount of tissue that was submitted. This device will be a game  changer in my opinion.”

Dr Mendoza Ladd och hans team kommer att fortsätta att använda EndoDrill® GI i olika GI-indikationer med möjlighet till publicering under året.

”Det var mycket uppmuntrande att på nära håll se dr Mendoza Ladd med team utföra de första patientfallen i USA. Vi har designat EndoDrill® för att ta äkta histologiska kärnbiopsier, och vi har på plats upplevt en mycket lovande start i USA, världens största marknad för EUS-instrument. Detta är en viktig milstolpe i vår strävan efter bättre biopsier och förbättrad diagnostik”, säger dr Charles Walther, CMO och grundare av BiBB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024.

 

Om BiBB

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBs viktigaste produktvariant, marknadsgodkännande av amerikanska FDA som det första eldrivna biopsiinstrument för endoskopi i USA. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flergångsdel). Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.  BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Ladda ned detta pressmeddelande som PDF