Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att investeraren Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) aktieinnehav i Bolaget kommer att överstiga 5 procent som ett resultat av den riktade nyemission som kommunicerats tidigare i går, den 2 december 2020. Även CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare Charles Walther, omfattas av flaggningsmeddelandet då innehavet faller under 20 procent. Bolaget har även informerats om att Håkan Lagerberg, genom bolaget Mastan AB samt pensionsförsäkring, efter den riktade nyemissionen har en ägarandel om totalt cirka 6,1 procent.  

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) andel av röster och kapital i Bolaget att överstiga flaggningsgränsen om 5 procent. Lovisa Hamrin har sedan tidigare inget innehav i Bolaget och kommer som ett resultat av den riktade nyemissionen att äga 1 000 000 aktier, motsvarande cirka 5,1 procent av kapital och röster i BiBB.

Även CHWA AB, vars ägare är Bolagets grundare Charles Walther, omfattas av detta flaggningsmeddelande då aktieinnehavet, som ett resultat av den riktade nyemissionen, kommer underskrida flaggningsgränsen 20 procent. CHWA AB ägde tidigare 3 383 392 aktier (cirka 20,8 procent) i Bolaget, och kommer efter registrering av den riktade nyemissionen att äga 3 383 392 aktier, motsvarande cirka 17,4 procent av kapital och röster i BiBB.

Bolaget har även meddelats att Håkan Lagerberg efter den riktade nyemissionen via Mastan AB samt pensionsförsäkring totalt innehar 1 191 516 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 6,1 procent av kapital och röster i BiBB. Håkan Lagerbergs tidigare innehav uppgick till totalt 891 516 aktier (cirka 5,5 procent).  

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här