Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har ett aktieinnehav i BiBB som nu understiger 15 procent som ett resultat av den riktade nyemissionen, vilken kommunicerades den 8 februari 2022. Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent.

Efter registrering av den riktade nyemissionen som genomfördes i februari har två ägare passerat flaggnings­gränser. CHWA AB, vars ägare är Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har nu ett aktie­innehav som understiger flaggningsgränsen 15 procent. CHWA AB ägde tidigare 3 390 000 aktier (17,4 procent) i Bolaget, och efter registrering av den riktade nyemissionen, samt genom ett nyligen genomfört förvärv av 10 000 aktier, har CHWA AB 3 400 000 aktier motsvarande 14,9 procent av kapital och röster i BiBB.  Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent. Stig Bengmarks bolag äger 1 000 000 aktier i BiBB, vilket motsvarar att ägar­andelen gått från 5,1 procent till 4,4 procent efter nyemissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här