Flaggning i BiBBInstruments AB med anledning av registrerad nyemission

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att två befintliga aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den nyligen kommunicerade riktade nyemissionen. Denna emission registrerades hos Bolagsverket den 13 juni 2023. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 26 529 461 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 255 004,185 SEK.

  • CHWA AB, som ägs av BiBBs grundare tillika CMO Dr Charles Walther har tidigare innehaft 15,1 % av samtliga aktier och röster i Bolaget och har efter nyemissionen en ägarandel på 13,0 %.
  • Tibia Konsult AB, ett Malmöbaserat privat investmentbolag, grundat av Sten K Johnson, har tidigare innehaft 2,7 % av samtliga aktier och röster i Bolaget och har efter nyemissionen en ägarandel på 5,8 %.

Flaggningsmeddelandet publiceras då CHWA AB respektive Tibia Konsult AB innehav i Bolaget understiger 15 % respektive överstiger 5 %, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här