Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2024, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Styrelsen beslutade...

Läs mer