BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020 bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper. Det är också det instrument i BiBBs produktfamilj som har störst marknadspotential.  Det blir nämligen det första instrumentet på marknaden som kan erbjuda provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och som dessutom kan samla upp flera biopsiprover på samma gång (s k multiple sampling) utan att behöva genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Eftersom utvecklingen tagit snabba steg framåt mot en fungerande prototyp, som verifierats i interna tester, kommer BiBB att uppdatera produktstrategin för att ytterligare intensifiera framtagandet av det potentiella volyminstrumentet.

I det memorandum som BiBB publicerade i september 2017, i samband med nyemissionen inför noteringen på Spotlight Stock Market (f d AktieTorget), angavs en lanseringsplan som nu justeras. BiBB avvaktar med kommersialiseringen av instrumenten EndoDrill® GI Lower och EndoDrill® Lung/Lung EBUS som var planerade att lanseras 2018 respektive 2019. Istället prioriteras EndoDrill® Model X som enligt styrelsens och ledningens bedömning har flera unika egenskaper och ännu större potentiell möjlighet att bli en global framgång.  Varianter av EndoDrill® Model X kommer att kunna ersätta befintliga biopsi-instrument, såsom tänger och ultraljudsledda finnålar, vid alla flexibla endoskopiska undersökningar, d v s vid misstänkta tumörer i övre och nedre mag- och tarmkanalen samt i lungorna. Det innebär ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos av vanliga cancerformer såsom mag-, tarm- och lungcancer. Bolagets ambition är att inleda lanseringen av EndoDrill® Model X år 2020 efter avslutat utvecklingsarbete, kliniska studier och CE-märkning av instrumentet.

Kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper för diagnos vid djupa tumörer i övre mag- och tarmkanalen fortsätter enligt plan. I dagsläget har leveranser skett till 15 sjukhus i Sverige. Produktvarianten för mindre och mer svårfångade tumörer, EndoDrill® GI Upper Mini, visades under senvåren och är planerad att introduceras på den svenska marknaden under hösten 2018. Satsningen på det styva borrnålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, är intakt och denna produkt planeras också att släppas i Sverige under hösten givet godkännande från BiBBs Notified Body. EndoDrill® Core Needle är en variant i EndoDrill®-familjen av produkter vilket innebär en förenklad granskning för BiBBs Notified Body.

EndoDrill® Core Needle är ett biopsi-instrument av typen mellannål (core needle) som försetts med BiBBs unika borrfunktion.  Instrumentet erbjuder möjligheten att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella grov-, mellan- och finnålar.  EndoDrill® Core Needle har potential att bli en global volymprodukt.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Den framgångsrika utvecklingen av EndoDrill® Model X innebär att vi inte längre betraktar instrumentet som en forskningskandidat utan vill ta det till marknaden så fort som möjligt. Vi ser möjligheten att erbjuda sjukvården ett riktigt ’game changing’-instrument med unika och efterlängtade egenskaper. Detta genombrott innebär att vi nu gör förändringar i kommande produktportfölj.”

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
BiBBInstruments – BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill Model X 180824