BiBBInstruments lanserar ny produkt, EndoDrill® GI Upper Mini

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att man lanserar ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen under Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj.

BiBBInstruments första lanserade biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av submukösa samt djupt belägna tumörer via flexibel endoskopi, har hittills sålts till 14 svenska sjukhus. Nya produkten EndoDrill® GI Upper Mini är i förhållande till EndoDrill® GI Upper ett instrument med finare borrdimensioner som är anpassat för såväl standard som tunnare gastroskop. EndoDrill® GI Upper Mini inkluderar BiBBInstruments patenterade borrfunktion och användarvänliga handtag och är speciellt utvecklat för små svåråtkomliga förändringar. Instrumentet kan användas med eller utan endoskopiskt ultraljud.

”Det känns bra att utöka produktportföljen med ytterligare ett flexibelt biopsi-instrument för svåråtkomliga djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen som normalt är mycket besvärliga att diagnostisera”, säger försäljningschefen Katarina Arén.

EndoDrill® GI Upper Mini introduceras för vårdpersonal vid Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj och demonstreras i BiBBInstruments monter nr 24. Leveranser påbörjas under sommaren.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

Ladda ner pressmeddelandet här
PM BiBBInstruments lanserar EndoDrill GI Upper Mini på Gastrodagarna 180514