BiBBInstruments har fått fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-nstrument för tidig cancerdiagnos, har fått en ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME Instrument fas 1.  

EU-ansökan avser en förstudie om BiBBs nya utvecklingsprojekt EndoDrill® Model X. Bolaget har tagit fram en fungerande prototyp för ett flexibelt biopsi-instrument som kan komma att revolutionera endoskopisk provtagning vid tumörer i magen, lunga, tarmar etc. EndoDrill® Model X ska till skillnad från befintliga instrument (biopsitänger och -nålar) erbjuda provtagning av både ytliga och djupa (submukösa) tumörer. En ännu större nyhet är att EndoDrill® Model X också ska kunna ta och magasinera multipla vävnadsprover utan att instrumentet dras ur endoskopet för skördning efter varje enstaka prov. I normalfallet tas ca 6 biopsiprover vid en undersökning och proceduren med upprepad biopsering är besvärlig för patienten och resurskrävande för sjukvården.

Fas 1-projektet tar cirka ett halvår att slutföra och därefter kommer Bolaget att söka fas 2-finansiering (1-3 miljoner euro) för färdigutveckling av instrumentet samt kliniska studier.

– Beviljande av denna fas 1-ansökan är en första indikation på att vårt nya projekt EndoDrill® Model X är riktigt lovande. EndoDrill® Model X är ett möjligt volyminstrument med en global marknad på många miljarder kronor, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

I övrigt så fortsätter utvecklingen av BiBBs produktfamilj, EndoDrill®, med patenterad borrfunktion planenligt och flera instrument kommer att lanseras under året. Bolaget har nyligen lämnat in nya patentansökningar med målet att ytterligare stärka skyddet för kommande instrument.

Intresset för den första lanserade produkten, EndoDrill® GI Upper, är fortsatt stort och 14 svenska sjukhus har nu köpt engångsinstrument. Utbildning av nya sjukhus sker löpande varje vecka. BiBB kommer närmast att ställa ut på Gastrodagarna i Falun 16-18 maj och Kirurgveckan i Helsingborg 20-25 augusti.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments har fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 500 000 kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie av EndoDrill® Model X 180412