BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

ANDRA KVARTALET (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 110 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 307 (-1 028) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,17) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelar den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBBInstruments meddelar den 12 april att Bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av Eus HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • BiBBInstruments tillkännager den 14 maj att Bolaget lanserat ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen.
 • BiBBInstruments kallar den 21 maj till årsstämma, vilken hålls den 21 juni. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBBInstruments offentliggör den 30 maj årsredovisning för 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBBInstruments tillkännager den 3 augusti att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBBInstruments meddelar den 22 augusti att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBBInstruments presenterar den 24 augusti en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.

Ladda ner hela rapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q2-18 180827