BiBBInstruments genomför nyemission och förstärker styrelsen inför kommersialisering och notering på AktieTorget

Prisbelönta medicinteknikbolaget B!BBInstruments, med säte på Medicon Village i Lund, har genomfört en nyemission om ca 4,6 MSEK för att möjliggöra kommersialisering av EndoDrill® GI Upper, bolagets första cancerdiagnostikprodukt (sk biopsi-instrument). Grundaren Dr Charles Walther och LU Holding AB, Lunds universitets holdingbolag, är fortsatt största ägare i bolaget och får nu sällskap av ALMI Invest, Swedish Growth Fund, Fårö Capital AB (Christer Fåhraeus) samt ett antal privata och institutionella investerare. Styrelsen förstärks med Erik von Schenck som ny ordförande.