BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Marie kommer att arbeta med utbildning och försäljning för BiBB på halvtid och parallellt fortsätta arbeta kliniskt på sjukhuset resterande tid. Jan Sundholm börjar som produktspecialist på försäljnings-avdelningen i april. Jan kommer närmast från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB, som han innehaft i sex år. Han har dessutom varit nationellt ansvarig för endoskopiskt ultraljud på Olympus Sverige AB. Dessförinnan har Jan bland annat arbetat med försäljning på AstraZeneca AB under elva år.

I dagsläget bygger BiBB en försäljningsavdelning som kan möta vårdens krav på utbildning och support för bolagets nya EndoDrill®-instrument. BiBB har hittills utbildat cirka 100 kirurger och medicinare vid ett tjugotal sjukhus i Sverige.

Försäljningschef Katarina Arén kommenterar ”Nyckeln till framgång för BiBB och dess innovativa instrument är utbildning av användare. Det är uppenbart för oss att utbildning genererar försäljning. I och med rekryteringen av Jan och Marie så får vi ett mycket starkt försäljningsteam för bearbetning av marknaden.”

VD Fredrik Lindblad tillägger Katarina har nu på kort tid formerat ett starkt team på säljsidan. Professor Bruno Walther är en av Sveriges mest erfarna kirurger vid tumörer i övre magtarmkanalen och har ett fantastiskt kontaktnät som öppnar många dörrar för oss. Marie kompletterar honom med lång erfarenhet som sjuksköterska i gastroskopi/kirurgi i Lund. Katarina och Jan har flerårig erfarenhet av roller inom endoskopibranschens marknadsledare Olympus Sverige AB och de kompletterar varandra väldigt väl.”

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.