BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att två mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Samtidigt har bolaget lämnat in en svensk patentansökan för biopsi-instrumentet.

BiBBInstruments AB meddelar att en svensk patentansökan är inlämnad och att två europeiska mönsterskydd (skydd av nyskapande design) beviljats i mars för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Mönsterskydden för EndoDrill® Core Needle gäller till mars 2043. Bolagets innovativa biopsiteknik med unik borrfunktion och handtag är sedan tidigare patenterad i Europa, Kina och Australien med ansökningar under utvärdering (patent pending) för övriga viktiga marknader. IP-portföljen förstärks successivt inför lansering av nya instrument.

 EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsi-instrument, av typen mellannål (core needle), med BiBBs unika borrfunktion.  Instrumentet erbjuder möjligheten att ta vävnadsprover (biopsier) vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella mellan- och finnålar.

Med EndoDrill® Core Needle kan vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre precision. Med EndoDrill®Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens djup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos. Produkten är färdigutvecklad och det som återstår inför kommersialisering är CE-märkning av instrumentet. Det som skiljer EndoDrill® Core Needle från BiBBs flexibla instrument för endoskopi är att instrumentet utgörs av en kort, styv nål med handtag och borrfunktion. Instrumentet används för att ta prover på misstänkta cancertumörer utifrån, t ex brösttumörer, till skillnad från Bolagets flexibla biopsi-instrument som via endoskop nyttjar kroppen naturliga öppningar för diagnos av organ såsom magsäck, tarmar och lungor.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Det är i linje med vår IP-strategi att ytterligare stärka patentskyddet för nya instrument i EndoDrill®-portföljen. Mönsterskydd för designen och ny patentansökan skapar kommersiella möjligheter för EndoDrill® Core Needle, som vi betraktar som ett möjligt volyminstrument med en stor global marknadspotential.”

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com


Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle 180411