BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus. Bolaget kan nu meddela att den första uppföljningsordern på engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper erhållits från befintlig kund – ett centrallasarett i södra Sverige.

I dagsläget har utbildning bedrivits på 17 sjukhus, varav nio sjukhus hittills har beställt bolagets engångsinstrument. Utbildning och försäljning har skett runt om i hela Sverige, från Götaland till Norrland. BiBBInstruments största utmaning är för tillfället att hinna utbilda alla sjukhus som efterfrågar utbildning och även support vid den första kliniska användningen av instrumentet. Som tidigare kommunicerats har Bolaget rekryterat Katarina Arén som nordisk försäljningschef. Hon påbörjar sin tjänst i januari 2018. Detta är en av flera planerade rekryteringar framöver för att stärka BiBBInstruments utvecklings- och försäljningsorganisation.

– Det är med stor glädje vi tagit emot vår första ”repeat order” för vårt första biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. Det visar att vi har kunder som upplever att vårt instrument fyller ett behov som inte täcks av konkurrerande biopsi-instrument, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

Professor Bruno Walther, som ansvarar för utbildningen av BiBBInstruments biopsi-instrument på sjukhus, berättar att gensvaret är mycket positivt:
 – Vid klinisk användning av EndoDrill® GI Upper på ett sjukhus i Mälardalen uttryckte ansvarig kirurg att ”det här instrumentet har jag väntat på i 15 år”, vilket är precis det mottagande vi hoppats på, säger professor Walther.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.