BiBBInstruments erhåller strategisk order från universitetssjukhus i Storbritannien

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.

 EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige för cirka två år sedan och i dagsläget har BiBB 21 sjukhus som kunder. Som ett led i bolagets marknadsstrategi att även påbörja försäljning på några strategiska marknader i Europa har BIBBs försäljningsteam börjat bearbeta marknaden i Storbritannien, vilket resulterat i en första order om tre instrument till ett universitetssjukhus i Storbritannien.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är mycket glädjande med den första kunden i Storbritannien som är en strategisk viktig marknad för oss. Sammantaget möter vi mycket nyfikenhet och positiva kommentarer när vi presenterar EndoDrill® i Storbritannien och detta är vår första order där en kund visat intresse för att utvärdera EndoDrill®. Det är uppenbart att konventionella instrument inte ger tillräckligt bra prover vid djupa tumörer och det finns höga förväntningar på att EndoDrill® kan ta mer högkvalitativa prover för tidigast möjliga diagnos. Samtidigt är det tydligt att publicerad klinisk data är viktigt för att nå större marknadsacceptans på den brittiska marknaden. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men av större strategisk betydelse för BiBB och vår marknadsstrategi.”

EndoDrill® GI Upper är ett engångsinstrument som används vid flexibel endoskopi för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumentet löser ett välkänt kliniskt problem med diagnos av djupa tumörer i magsäck och matstrupe. Konventionella instrument ger i många fall inte tillräckliga vävnadsprover (biopsier) för en fullständig behandlingsgrundande diagnos. EndoDrill® GI Upper erbjuder möjlighet att ta större solida biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här