BiBBInstruments erhåller patent i Europa och Japan

BiBBInstruments AB (publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller patent för EndoDrill® i Europa och Japan. Patenten är giltiga till juni 2035.

Det europeiska respektive det japanska patentverket har officiellt kommunicerat att BiBBInstruments (”BiBB”) andra patentfamilj för EndoDrill® är godkännbar och att patent kommer att utfärdas (”intention to grant” i Europa respektive ”decision to grant” i Japan). Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Den andra patentfamiljen är ett mer produktspecifikt patent som detaljerat skyddar den kommersiella EndoDrill®-teknologin. Beske­d­et innebär att BiBBs andra patentfamilj kommer att vara godkänd i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat patentansökan som är under behandling.

Europa är BiBBs hemmamarknad och beskedet innebär att BiBB kommer att ha två patent godkända för en av bolagets största marknader. Detta ger ytterligare skydd för det lanserade instrumentet EndoDrill® GI Upper. Den japanska marknaden är betydande och en av de mest nyskapande inom endoskopi. Årligen utförs cirka 8,5 miljoner gastroskopiska undersökningar i Japan och 2016 infördes ett nationellt screeningprogram för magcancer med gastroskopi för att upptäcka förändringar så tidigt som möjligt. Screeningprogram ökar behovet av biopsiinstrument som används för att ta vävnadsprover av cancermisstänkta förändringar.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått besked om att vårt andra patent kommer att beviljas i både Japan och Europa.  Dessa patentgodkännanden kommer att förstärka skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna på två mycket strategiskt viktiga marknader. Därmed stiger också det kommersiella värdet för vår teknologiplattform EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här