BiBBInstruments erhåller Notice of Allowance från patentverket i Kanada

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan för EndoDrill® från det kanadensiska patentverket. Patentet är giltigt till augusti 2033.

I denna första patentfamilj har bolaget sedan tidigare beviljade patent i Europa, Kina och Australien och är under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Notice of Allowance innebär att patentverket i Kanada avser att bevilja patentet efter att några administrativa åtgärder har genomförts.

BiBBs andra patentfamilj, som också skyddar den ursprungliga innovationen EndoDrill®, har godkända patent i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Det immateriella skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi, vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat internationell patentansökan som är under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Detta preliminära patentgodkännande är glädjande och stärker ytterligare det globala skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna. Vi har patent beviljade på många av våra strategiskt mest viktiga marknader och med relativt långa giltighetstider (2033 eller längre). Patenten är viktiga byggstenar för framtida global kommersialisering av produktfamiljen EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här