BiBBInstruments erhåller CE-märkning för EndoDrill® GI Upper och inleder kommersialisering

Styrelsen i BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) låter meddela att bolaget i augusti 2017 erhöll CE-märkning för sitt första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. CE-märkningen möjliggör för bolaget att börja leverera produkter till de sjukhus i Sverige som sedan tidigare lagt order. I augusti levererades sålunda EndoDrill® GI Upper till sex sjukhus i Sverige. Bolaget mottog också flera nya offertförfrågningar vid Kirurgveckan i Jönköping. Samtidigt förbereder bolaget en nyemission inför planerad notering på AktieTorget under hösten 2017.

CE-märkning av EndoDrill® GI Upper

EndoDrill® GI Upper är ett instrument som är avsett för provtagning på magsäckstumörer. Det marknadsförs och säljs som ett engångsinstrument och är framgångsrikt kliniskt validerat på 60 patienter. EndoDrill® GI Upper CE-märktes i augusti 2017, innebärande att bolaget fritt kan marknadsföra och sälja instrumentet inom EU samtidigt som det är en försäkran om att produkten uppfyller tillämpliga krav enligt EU-direktiv. Redan före kommersialisering och CE-märkning hade bolaget erhållit order från flera sjukhus i Sverige, som nu tack vare CE-märkningen kan erhålla sina instrument.

Om EndoDrill®

BiBBInstruments har utvecklat teknologin EndoDrill®, vilken möjliggör vävnadsprover (biopsier) av hög kvalitet. Instrumenten i EndoDrill®-familjen nyttjar en patenterad borrfunktion för att möjliggöra provtagning och säkerställa diagnos tidigt även vid djupt belägna cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader. BiBBInstruments innovativa medicintekniska utrustning har enligt styrelsen potential att förbättra sjukvården och oddsen för miljontals cancerpatienter.

En randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund publicerad år 2016, visade att bolagets första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad än konventionella biopsitänger. För flera patienter har EndoDrill® GI Upper redan gett diagnos efter att flera försök med andra provtagningsmetoder inte givit tillräckligt bra prover för att avgöra om cancer föreligger eller ej.

Planerad nyemission och notering på AktieTorget

BiBBInstruments förbereder i dagsläget en publik nyemission under Q3 2017 och efterföljande notering på AktieTorget.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

”Det är mycket glädjande att vi nu har CE-märkningen av EndoDrill® GI Upper på plats. Kommande instrument i produktportföljen har många gemensamma komponenter, vilket medför en snabb utveckling, regulatoriska fördelar samt delvis gemensamt patentskydd.

CSO och styrelseledamot professor Bruno Walther kommenterar

CE-märkningen är en essentiell del av utvecklingen av kirurgiska instrument och det är givetvis glädjande att instrumentet nu är redo för kliniskt bruk och försäljning. Vid Kirurgveckan i Jönköping i slutet av augusti var intresset för våra produkter stort med givande diskussioner och flera offertförfrågningar som följd.”