BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport

NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 509 (854) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (0,17) SEK.

Ladda ner hela rapporten som PDF här