BiBBInstruments AB publicerar delårsrapport Q3 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q3 2019.

BiBB har under kvartalet uppnått en central milstolpe med inlämnandet av ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X. Det är ett revolutionerande biopsiinstrument som på sikt ska erbjudas för samtliga endoskopiska indikationer. För lanserade EndoDrill® GI Upper erhölls den första ordern utanför Sverige från ett universitetssjukhus i Storbritannien. Nya EndoDrill® Core Needle har visats på två kongresser i Europa. Härutöver har bolaget erhållit viktiga patent i Europa och Japan för EndoDrill®.

 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 391 (314) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 961 (-6 266) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,50 (-0,59) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 96 (81)%.

Tredje kvartalet  (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 118 (29) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 930 (-2 222) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • BiBB meddelar den 21 augusti att bolaget erhåller patent i Europa och Japan.
 • BiBB tillkännager den 2 september en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.
 • BiBB meddelar den 5 september att bolaget lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BiBB tillkännager den 28 oktober att bolaget genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.
 • BiBB erhåller den 29 oktober Notice of Allowance från patentverket i Kanada.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned delårsrapport Q3 2019 som PDF här