BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (273) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 814 (-6 031) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 (-0,45) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (94) %

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (177) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 335 (-3 314) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,20) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB offentliggör den 6 maj delårsrapporten för det första kvartalet 2020.
 • Den 8 maj kallar BiBB till årsstämma.
 • Den 21 maj publicerar BiBB årsredovisning för 2019.
 • BiBB publicerar kommuniké från årsstämman den 11 juni 2020.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2020 som PDF här