BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Efter första halvårets serie av positiva händelser – FDA-marknadsgodkännande för EndoDrill® GI, fulltecknad riktad nyemission, publicering av positiva data för EndoDrill® URO, patentgodkännande i Europa – har BiBBs team arbetat intensivt under tredje kvartalet med förberedelser inför kommande aktiviteter i USA och Europa. Vi har nyligen lämnat in en slutrapport till vårt granskningsorgan (notified body) för erhållande av CE-certifikatet enligt MDR för marknadsgodkännande i Europa av hela produktserien EndoDrill®. Ett förväntat godkännande i fjärde kvartalet bäddar för ett utökat studieprogram och lansering av EndoDrill® GI i Sverige under första hälften av 2024. Vår första utställning av ett kommersiellt EndoDrill®-system är planerat till 6th Nordic EUS Congress i Oslo den 30 november – 1 december. I november, med FDA-godkännandet i ryggen, inleds klinisk utvärdering av EndoDrill® GI i USA, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Kvartal 3 (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 024 (-1 927) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,08) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 109 (17 143) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94,5 (95,2) %.

Nio månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 709 (-8 011) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 109 (17 143) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94,5 (95,2) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 3 juli meddelar BiBB om beslutad tilldelning avseende Bolagets långsiktiga incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar.
 • Den 5 september meddelar BiBB att det europeiska patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt två patentansökningar för EndoDrill®. Patenten ger ett brett skydd av EndoDrill®-systemet till 2038 respektive 2039.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBs viktigaste produktvariant, marknadsgodkännande av amerikanska FDA som det första eldrivna biopsiinstrument för endoskopi i USA. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flergångsdel). Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ner Delårsrapport Q3 2023 som PDF här