BiBBInstruments AB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, lanserar nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle efter framgångsrik utvärdering vid tre universitetssjukhus i Sverige.

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål som används bland annat för provtagning av tumörer i bröst och prostata. Det är en unik metod som medger att vävnadsprover kan tas med hög precision och kontroll. Instrumentet har utvärderats vid universitetssjukhusen i Lund, Uppsala och Linköping och framgångsrikt gett diagnostiska prover på förändringar i armhåla, bröst, skelett, hud och mjukdelar. Proverna har tagits med hjälp av bland annat ultraljud och skiktröntgen (datortomografi, DT), vilket visar på ett brett användningsområde.

Eftersom utvärderingen visat på ett brett användningsområde, diagnostiska prover och hög patientsäkerhet sker nu lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.  BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

BiBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Vi har under våren genomfört en positiv utvärdering av EndoDrill® Core Needle. Dessutom har instrumentet rönt stort intresse när det nyligen visats på mötet för Svensk Förening för Bröstradiologi respektive Seldingermötet. Vi väljer därför att officiellt lansera EndoDrill® Core Needle i Sverige.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här