BiBBInstruments AB erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien. Patentet är giltigt till och med juni 2035.

BiBB har fått godkännandebesked från det australiensiska patentverket för en av bolagets patent­familjer som skyddar produktportföljen EndoDrill®. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina, Australien och under behandling (patent pending) i andra stora marknader. Den andra patentfamiljen utgörs av ett mer produktspecifikt patent som mer detaljerat skyddar de kommersiella EndoDrill®-produkterna. Denna andra ansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och nu även i Australien. I andra större regioner är ansökan under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det australiensiska patentverket, vilket dessutom är det andra beviljade patentet i patentfamilj II. Patentgodkännandet kommer att förstärka skyddet för EndoDrill®-produkterna och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.”

BiBB vill också passa på att nämna att bolagets grundare Dr Charles Walther sedan i februari 2019 har utökat sitt engagemang i bolaget. Charles kommer därmed att arbeta cirka fyra dagar per vecka med utvecklingsarbete, sälj- och marknadsaktiviteter samt kliniska studier. Samtidigt avslutar professor Bruno Walther sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. BiBB vill därmed tacka Bruno för ett fantastiskt engagemang och väsentliga insatser under BiBBs startup-fas.

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned hela pressmeddelandet som pdf här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien 190305