BiBBInstruments AB erhåller godkännande för utökad CE-märkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning för sin ursprungliga biopsi-teknologi, EndoDrill®.  Den utökade indikationen ger Bolaget rätt att sälja instrument för nya indikationer såsom diagnos av lung- och tarmcancer.

BiBBInstruments utvecklar och marknadsför EndoDrill®, en produktfamilj av biopsi-instrument för tidig cancer­diagnostik. Produktportföljen består av tre produktvarianter; EndoDrill® GI Upper, som hittills är sålt till 18 svenska sjukhus, EndoDrill® Core Needle, som nyligen blivit godkänd för CE-märkning, samt det potentiella ”game-changing”-instrumentet EndoDrill® Model X.

För flexibel endoskopi har BiBB nu två olika patentskyddade biopsi-teknologier; den ursprungliga ”Borrskruven” respektive ”Model X”. I dagsläget används borrskruvsteknologin i EndoDrill® GI Upper, EndoDrill® GI Upper Mini samt i mellannålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle. Den utökade indikationen innebär att denna teknologi kan användas vid endoskopisk undersökning med vävnadsprovtagning i lungorna och i nedre mag- och tarmkanalen för diagnos av lung- respektive tarmcancer. Sedan tidigare är instrumentet godkänt för endoskopisk biopsitagning i övre mag- och tarmkanalen, d v s diagnos av tumörer i matstrupe och magsäck. Fokus för kommersialisering och försäljningsresurser kommer initialt fortsatt ligga kvar på området matstrupe/magsäck, men med beredskap för att möta efterfrågan inom andra organområden som tjocktarm och lunga.

Grundaren Dr Charles Walther kommenterar
”Det är väldigt positivt att vår patenterade kärnteknologi, EndoDrill®, nu kan användas vid all flexibel endoskopi och därmed nu även för diagnostik av vanliga cancerformer i tjocktarmen och lungorna. Detta är ett kvitto på bolagets strategi om hur vår teknologi kan användas för en mängd av indikationer. Vi kommer fortsatt fokusera på expansionen av vårt ursprungliga område som är magsäcken, men godkännandet ger nu kunden möjlighet att använda EndoDrill® inom andra organområden vid behov. Det skapar utökade möjligheter för framtiden då vi kan välja att erbjuda både borrskruvs- och Model X-teknologin för de stora organområden som undersöks med endoskopi.”

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.