BiBBInstruments AB erhåller godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar sin marknadspotential

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit CE-märkning för sitt biopsi-instrument EndoDrill® Core Needle för vävnadsprovtagning vid misstänkt bröstcancer och andra tumörformer i prostata, lever och lymfkörtlar. BiBB förbereder i dagsläget inför en lansering i Sverige vilken är beräknad att ske i Q1 2019. Med kommersialiseringen av EndoDrill® Core Needle bedömer styrelsen att BiBBs potentiella marknad utökas betydligt.   

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som prostata, lever, lymfkörtlar m.m. Engångsinstrumentet är ett styvt biopsi-instrument av typen mellannål (core needle) försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer EndoDrill® Core Needle från konventionella mellannålar, vilka avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre provtagningskontroll och därigenom större risker för patienten. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos.

CE-märkningen av EndoDrill® Core Needle berättigar BiBB att kommersiellt sälja biopsi-instrumentet i samtliga EES-länder. EndoDrill® Core Needle vänder sig till en viktig och stor marknad inom biopsiområdet och BiBBs sälj- och utbildningsorganisation förbereder nu för att inledningsvis bearbeta den svenska marknaden.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Vi är mycket glada att få godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle. Det gör det möjligt för vår organisation att påbörja en lansering av produkten i Sverige för vidare expansion i Europa. EndoDrill® Core Needle är en viktig och attraktiv del i vår produktportfölj med stor marknadspotential. Varje år diagnostiseras över 4 miljoner cancerfall årligen i världen där EndoDrill® Core Needle skulle kunna nyttjas för provtagning.”

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.