BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Nordisk försäljningschef anställs för försäljning av EndoDrill®
BiBBInstruments anställer Katarina Arén som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har därutöver tagit kurser inom ekonomi, marknadsföring och försäljningsteknik. Hon kommer närmast från tjänsten som produktspecialist på Olympus Sverige AB med ansvar för utbildning och försäljning av Olympus endoskopitillbehör. Katarina har inom Olympus fått pris som årets bästa kvinnliga nykomling 2016 inom regionen Europa, Mellanöstern och Afrika. Katarina har tidigare, förutom kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska, arbetat med försäljning och utbildning på Concateno Scandinavia AB, Mediplast AB och Abbott Scandinavia AB. Katarina påbörjar sin tjänst som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments den 8 januari 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Vi är väldigt glada att vi lyckats anställa Katarina Arén som försäljningschef. Vi har en ambitiös lanseringsplan av biopsi-instrument framför oss och Katarinas bakgrund med försäljning och utbildning inom endoskopitillbehör är perfekt för att leda lanseringen av våra EndoDrill®-instrument.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.