BiBB erhåller ytterligare ett förhandsbesked om patentgodkännande för EndoDrill i Europa

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget har erhållit ytterligare ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (”EPO”). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentfamilj i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsi­instrument. Detta är det andra förhandsbeskedet från EPO under kvartal 1 2023 som avser patentportföljen EndoDrill® och som inkluderar viktiga egenskaper för metoden. Nu följer vissa formaliteter inför ett godkännande, varefter patentet kommer att gälla till oktober 2038.

BIBB har erhållit förhandsbesked (intention to Grant) från EPO om godkännande av EPC-ansökan 18199230.6 i Europa avseende den första patentfamiljen (”Patentfamilj 1”) för det eldrivna EndoDrill®-systemet. I januari 2023 kommunicerades att Bolagets första patentansökan i Europa hade erhållit förhandsbesked om godkännande och nu inkom ett andra förhandsbesked om att även den första patentfamiljen avses godkännas i Europa. Patentfamilj 1 kompletterar det inledande Europapatentet och ger ytterligare skydd för det motoriserade biopsisystemet. Det finns därutöver två patentfamiljer som inträtt i nationell fas där BiBB förväntar sig förlägganden och besked under 2023–2024.

”Vi fortsätter att bygga en robust grund inför kommande kommersialisering av EndoDrill®. Vi har utvecklat marknadens första eldrivna EUS-biopsisystem med mycket lovande prestanda enligt de läkare som hittills utvärderat produkten. Under kvartal 1 2023 har vi nu erhållit förhandsbesked om godkännande för två patentansökningar i Europa, vilket kommer att ge oss en stark position när vi kommersialiserar vårt unika biopsisystem i Europa.”, säger Fredrik Lindblad, VD för BiBB.

EndoDrill® befinner sig i klinisk fas och produktfamiljen kommer att erbjudas till sjukhus som arbetar med avancerad endoskopi, s k endoskopiskt ultraljud (EUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel, lever, lung- och urinblåse­cancer.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2023.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här