BiBB erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett en utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning. Läkaromdömet från de första patientfallen i Lund är positiva.

 EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle) och det första styva nålinstrumentet i EndoDrill®-familjen. Det är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel samt hud- och mjukdelar. EndoDrill® Core Needle är ett instrument som möjliggör provtagning med hög precision, litet trauma och som ger ett adekvat vävnadsprov för optimerad diagnos.

EndoDrill® Core Needle utvärderas nu vid tre svenska universitetssjukhus. Den första utvärderingen kommer från överläkare Pehr Rissler vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pehr Rissler har hittills använt det nya nålinstrumentet för provtagning av tumörer i bland annat armhåla och extremiteter och säger: ”EndoDrill® Core Needle ger god kontroll vid biopsitagning, vilket möjliggör provtagning på mer svårtillgängliga tumörförändringar där det krävs stor precision för att få material och inte onödigt skada omkringliggande vävnad.”

Utvärderingen fortsätter för att därefter följas av en lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 


Ladda ned pressmeddelandet som PDF här