EndoDrill® Core Needle

EndoDrill® Core Needle 

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer såsom prostata, lever och lymfkörtlar. EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsiinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle), med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget”, där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare, vilket leder till sämre provtagningskontroll. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning för patienten och optimerar möjligheten till diagnos. Produkten konkurrerar med konventionella grov, mellan- och finnålar.

Beställ EndoDrill® Core Needle

Produktbroschyr med mer information 
BiBBInstruments_EndoDrill_Core_Needle_produktblad