BiBBInstruments på Model X-turné i Storbritannien och på Irland

BiBBInstrument AB (”BiBB”), som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har besökt två framstående universitetssjukhus i Dublin respektive London för att presentera det kommande instrumentet EndoDrill® Model X. Diskussionerna blev mycket framgångsrika och båda sjukhusen är intresserade av att ingå i en kommande multicenterstudie.

EndoDrill® Model X är ett nyligen patentsökt biopsiinstrument för flexibel endoskopi som ska erbjuda förbättrad diagnostik i tre av världens fem vanligaste cancerformer: lung-, tarm- och magsäckscancer. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet erbjuder – som första biopsiinstrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover (biopsier). Dessutom kan flera biopsier tas på samma gång utan att instrumentet måste dras upp från endoskopet för skördning efter varje biopsi.BiBBInstruments är verksamma på mångmiljardmarknaden för biopsitillbehör med en familj av biopsiinstrument, EndoDrill®, som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Bolagets patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för att möta det stora och växande kliniska behovet av bättre och mer tillförlitliga provtagningar. 

Under den senaste veckan har delar av BiBBs team varit i Dublin och London med fokus att presentera EndoDrill® Model X. I Dublin mötte BiBB professorn i kirurgi John Reynolds med kollegor på St James´s Hospital, Trinity College. Sjukhuset är nationellt center för all övre GI-kirurgi på Irland. Professor Reynolds var mycket imponerad av EndoDrill® Model X funktion och intresserad av att delta i den kommande multi­centerstudien.

Nästa besök gjordes i London hos professor George Hanna på St Mary´s Hospital, Imperial College. Det var ännu en väldigt uppskattad presentation och även professor Hanna med team är intresserad av att delta i den europeiska multicenterstudien. Både professor Reynolds i Dublin och professor Hanna i London återkommer till EndoDrill® Model X unika egenskaper. De uppskattar möjligheten att kunna ta högkvalitativa vävnadsprover i både ytliga och djupa tumörer. De nämnde också fördelen med att kunna ta flera biopsier samtidigt (s k multiple sampling) med möjlighet att spara dyrbar undersökningstid.

”Det är ett fantastiskt kvitto på att vi är på rätt väg med EndoDrill® Model X när mycket erfarna kliniker nämner att instrumentet har stor potential”, säger BiBBs grundare Dr Charles Walther.

BiBB genomför nu en nyemission om cirka 25,3 MSEK för att finansiera vidareutveckling och klinisk validering av EndoDrill® Model X, fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper/Mini och lansering av EndoDrill® Core Needle. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF här
Nyhetsbrev BiBBInstruments – BiBB på Model X-turné på Brittiska öarna 181211