BiBBInstruments möter stort intresse på Gastrodagarna och nomineras till årets IPO 2017

BiBBInstrument AB:s (”BiBB”) produkter för tidig cancerdiagnostik, EndoDrill®, rönte stort intresse vid Gastrodagarna i Falun i maj. Besökarna såg ett tydligt behov av bolagets unika engångsinstrument för diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen. SvD Börsplus har nyligen nominerat BiBB till en av 2017 års bästa börsnoteringar.

Svenska Gastrodagarna, Sveriges största vetenskapliga kongress för mag-, tarm-, och leversjukdomar, hölls i Falun den 16-18 maj. BiBBs försäljningsteam var naturligtvis på plats med en ny monter där både EndoDrill® GI Upper och nya instrumentet EndoDrill® GI Upper Mini visades upp. Bägge instrumenten möjliggör tidig diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

BiBBs produkter väckte stort intresse med en välbesökt monter med såväl befintliga som potentiella kunder från hela Sverige. Det blev uppenbart att många kunder ser ett reellt behov av BiBBs unika biopsi-instrument och försäljningsteamet fick många nya kontakter.

SvD Börsplus delar bland annat ut pris till 2017 års bästa börsnoteringar. BiBBInstruments är nominerat till årets IPO 2017 i kategorin Kvalitet/Mikrobolag. Prisutdelning sker i Stockholm den 4 juni.

Nästa större mässa som BiBB kommer att ställa ut vid blir den årliga Kirurgveckan den 20-24 augusti i Helsingborg.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant större prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskoptillbehör och biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

 Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF här
Nyhetsbrev BiBBInstruments AB – Stort intresse på Gastrodagarna och nominering till årets IPO 2017 180529