BiBBInstruments lämnar in europeisk patentansökan för biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstrument AB (”BiBB”) som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har lämnat in en europeisk patentansökan för bolagets nya instrument, EndoDrill Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endo­skopi med ett potentiellt mycket brett använd­nings­område och marknadspotential.

Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill® Model X har BiBB kommunicerat en uppdaterad produktstrategi med högsta prioritet för fortsatt utveckling och kommersialisering av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst differentierad produkt i förhållande till konkurrerande biopsi-instrument som tänger och ultraljudsledda finnålar. BiBBInstruments verkar på mångmiljardmarknaden för biopsi-tillbehör med en familj av biopsi-instrument, EndoDrill®, som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Bolagets patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för att möta det stora och växande kliniska behovet av bättre och mer tillförlitliga provtagningar. 

 

 

EndoDrill® Model X ska kunna användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer. EndoDrill® Model X erbjuder – som första biopsi-instrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången (s k multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild biopsi-tagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för patienten. Samman­­taget innebär instru­men­tets egenskaper ökade möjlig­heter för tidig, exakt och tidsbe­spar­ande diagnos för några av de vanligaste cancerformerna.

Under år 2019 intensifieras arbetet med EndoDrill® Model X. Instrumentet kommer att färdigutvecklas, valideras kliniskt vid en pilotstudie på 2-3 svenska sjukhus och därefter följer CE-märkningsprocessen. Prelansering i Sverige av den första generationen av EndoDrill® Model X förväntas ske år 2020.

 ”Med EndoDrill® Model X utvecklar vi ett nytt biopsi-instrument som kan ta flera prover åt gången (s k multiple sampling) utan att biopsi-instrumentet tas upp ur endoskopet, vilket är en stor fördel eftersom det minskar den tid som behövs för en undersökning och reducerar därmed både patientens obehag och vårdkostnaden. EndoDrill® Model X erbjuder dessutom, som första biopsi-instrument, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik, bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer ha stor inverkan på framtida endoskopiska provtagningar.”, säger VD Fredrik Lindblad

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.