BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 155 (391) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 828 (-8 961) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 (-0,50) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 8 149 (23 204) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 95 (96) %

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 24 (118) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 013 (-2 930) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,16) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 8 149 (23 204) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • BiBB offentliggör den 6 augusti halvårsrapport för det första halvåret 2020.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av flera allvarliga cancerformer och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3 2020 som PDF här