BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårs­rapporten.

Kvartal 1 (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 131 (96) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 479 (-2 717) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,20) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 15 560 (12 475) KSEK.
  • Soliditeten uppgick till 92 (89) %

Väsentliga händelser under perioden

  • BiBB meddelar den 4 februari fokuserad satsning på det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Till följd av detta kommer BiBB att avsluta försäljningsaktiviteterna för den styva mellannålen EndoDrill® Core Needle. De balanserade utgifterna för EndoDrill® Core Needle har därför under första kvartalet 2020 skrivits ned helt.
  • BiBB meddelar den 14 februari att Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av EndoDrill® Model X.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Delårsrapport Q1-2020 som PDF här