Patent

BiBBInstruments patentportfölj är en av Bolagets viktigaste tillgångar. BiBBInstruments har ansökningar och beviljade patent från två patentfamiljer för biopsi-instrument. Bolagets befintliga patentfamiljer skyddar flera kommande produkter, utöver den nyligen lanserade EndoDrill® GI Upper, då funktion och komponenter är snarlika för många av Bolagets produkter.

Den första patentfamiljen, ”EndoDrill”, är en mer generell ansökan för ett biopsi-instrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag.

Den andra patentfamiljen, ”Handtag”, avser en patentansökan som beskriver EndoDrill-instrumentet och särskilt handtaget mer i detalj.

Patentfamilj Patentansökan Godkänt patent Giltighet
EndoDrill USA, Kanada, Indien, Kina, Australien Europa, Kina, Australien 2033
Handtaget Europa, USA, Kanada, Indien, Kina, Japan, Australien Nationell granskning påbörjad 2035