Kliniska studier

BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, har framgångsrikt blivit kliniskt validerat på 60 patienter på sjukhus i Sverige, framför allt i samarbete med Skånes universitetssjukhus i Lund. En publicerad randomiserad studie[1] har visat att EndoDrill® GI Upper tar signifikant större biopsier och med mer djup vävnad än konventionella biopsitänger. För flera patienter har EndoDrill® GI Upper gett diagnos efter att flera försök med andra provtagningsmetoder inte givit tillräckligt bra prover för att avgöra om cancer föreligger eller ej.

För närvarande pågår ytterligare tre akademiska forskningsstudier med EndoDrill® GI Upper vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är jämförande studier för specifika indikationer som ska visa hur EndoDrill® GI Upper fungerar jämfört med befintliga metoder såsom biopsitänger och ultraljudsledda finnålar

Ytterligare kliniska studier planeras för andra kommande EndoDrill®-produkter.

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.