Endoskopi och biopsi

Flexibel endoskopi är en av världens vanligaste undersökningsmetoder och innebär att böjbara slangliknande kamerainstrument förs in i kroppens naturliga öppningar för att undersöka orsaken till patientens besvär. Endoskopet har en stark belysning, en kamera för stillbilder och video, samt en kanal för flexibla biopsi-instrument som möjliggör provtagning av misstänkt tumörvävnad.

I samband med undersökningen tas prover (biopsier) på organen och eventuella förändringar som upptäcks. Vävnadsproverna tas oftast med engångsinstrument i form av nålar och små tänger. Läkarna tar ut flera prover via endoskopet och dessa prover skickas för analys som avgör om det är till exempel cancer. Betydelsen av provets (biopsins) kvalitet är avgörande för att bestämma om patienten lider av en sjukdom och i så fall av exakt vilken typ.

Om provets kvalitet är dålig behöver undersökningen göras om eller andra mer komplicerade och riskfyllda metoder övervägas. Flexibel endoskopi slog igenom i klinisk vardag på 1970-talet och har sedan dess revolutionerat diagnostik och behandling av cancersjukdomar.

De vanligast undersökta organen med flexibla endoskop är mage, tarm och luftvägar och BiBBInstruments utvecklar flexibla engångsinstruments för dessa provtagningar.

För diagnos av tumörer i bröst och av andra tumörformer, i exempelvis lever och prostata, behövs inga endoskop. För dessa applikationer utvecklar BiBBInstruments stela och kortare instrument.