Teknologi

Koncept

BiBBInstruments har utvecklat teknologin EndoDrill®, vilken möjliggör vävnadsprover (biopsier) av hög kvalitet. Instrumenten i EndoDrill®-familjen nyttjar en patenterad borrfunktion för att möjliggöra djupare provtagning. Teknologin bidrar till att det blir möjligt att säkerställa diagnos tidigt även vid djupa cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader.

BiBBInstruments innovativa medicintekniska utrustning har potential att förbättra sjukvården och oddsen för cancerpatienter.

Det första instrumentet, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av magsäckstumörer, lanserades i Sverige i augusti 2017. Detta engångsinstrument kommer att följas av en serie EndoDrill®-instrument för tidig diagnos av de vanligaste cancerformerna.