Vision & strategi

Vision

BiBBInstruments vision är att förbättra cancerdiagnostiken vid många av de vanligaste cancerformerna genom att erbjuda en serie innovativa biopsi-instrument som leder till att:

  • patientnyttan förbättras genom tidigare diagnos, vilket ger bättre möjligheter för adekvat behandling och färre riskfyllda, invasiva ingrepp,
  • diagnostik av vävnadsprover blir säkrare och effektivare,
  • teknologiplattformen skapar kostnadseffektivitet för sjukvården genom tidig diagnos och färre undersökningar.

Strategi

BiBBInstruments har i dagsläget en produktpipeline bestående av sex instrument i olika faser samt ett forskningsprojekt. Utvecklingsstrategin bygger på att tidigt designa och CE-märka flergångsinstrument för klinisk validering (Proof-of-Concept). Utvecklingsstrategin bygger på att tidigt designa och CE-märka flergångsinstrument samt ett forskningsprojekt för klinisk validering (Proof-of-Concept). Därefter tillverkas och CE-märks sterila engångsinstrument inför kommersialisering. Fokus ligger också på nära samarbete med kirurger/skopister på referenssjukhus och utbildning av användare.

Den första produkten som följer denna utvecklingsmetodik är EndoDrill® GI Upper som lanserades i Sverige som CE-märkt engångsinstrument i augusti 2017. Kommande instrument har många gemensamma komponenter, vilket medför en snabb utveckling, regulatoriska fördelar samt delvis gemensamt patentskydd. Bolagets instrument kommer att prissättas utifrån marknadsmässig standard för innovativa endoskopiska tillbehör. BiBBInstruments produktlanseringsstrategi utgår från att successivt lansera nya EndoDrill®-instrument och bredda produktportföljen av biopsi-instrument under åren 2017 till 2019. Bolaget drar därmed nytta av momentum från tidigare instrument i form av referenser och naturliga försäljningskanaler.

BiBBInstruments kommer inledningsvis att bygga upp en mindre försäljningsorganisation för direktförsäljning på de marknader som bearbetas, i första hand Skandinavien, för att därefter leta efter en eller flera distributionspartners på marknader utanför Skandinavien. Styrelsen bedömer att teknologin EndoDrill® och dess unika instrument kan utgöra en attraktiv del av en större produktportfölj hos flera av de stora globala medicintekniska bolagen.