Vision och strategi

Vision

BiBBInstruments vision är att förbättra cancerdiagnostiken vid många av de vanligaste cancerformerna genom att erbjuda en serie innovativa biopsiinstrument som leder till att:

  • patientnyttan förbättras genom tidigare diagnos, vilket ger bättre möjligheter för adekvat behandling och färre riskfyllda, invasiva ingrepp,
  • diagnostik av vävnadsprover blir säkrare och effektivare,
  • teknologiplattformen skapar kostnadseffektivitet för sjukvården genom tidig diagnos och färre undersökningar.

Affärsmodell och strategi

BiBBs affärsmodell innefattar utveckling och försäljning av innovativa biopsiinstrument som utgår från de premiumprissatta egenutvecklade borrteknologierna EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patenterad produktportfölj med både nischade och volymbaserade engångsinstrument som tillsammans täcker in de vanligaste, globalt förekommande cancerformerna. EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som engångsprodukter till alla sjukhus som erbjuder cancervård och diagnostik.

BiBBInstruments kommer inledningsvis att bygga upp en mindre försäljningsorganisation för direktförsäljning på de marknader som bearbetas, i första hand Skandinavien, för att därefter leta efter en eller flera ledande globala distributionspartners. Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument som valideras på hemmamarknaden Sverige bygger BiBB upp referenser och kommersiell proof-of-concept för sina instrument.

Styrelsen bedömer att teknologin EndoDrill® och dess unika instrument kan utgöra en attraktiv del av en större produktportfölj hos flera av de stora globala medicintekniska bolagen. Genom partnerskap med en ledande global distributör kan BiBB nå snabbast möjliga försäljningstillväxt.

Teknologi

BiBBInstruments har utvecklat teknologin EndoDrill®, vilken möjliggör vävnadsprover (biopsier) av hög kvalitet. Tidig cancerdiagnos med hjälp av EndoDrill®-biopsiinstrument ska göra det möjligt att ge patienter optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader. Bolagets innovativa, medicintekniska utrustning har potential att förbättra sjukvården och oddsen för många cancerpatienter.

BiBBs produktportfölj består av engångs- och flergångsinstrument (EndoDrill® Model X: motorenhet och fotpedal) för biopsitagning. EndoDrill® GI Upper är baserade på den ursprungliga patenterade ”borrskruvsteknologin” EndoDrill®, vilken möjliggör högkvalitativa biopsier, även vid djupa tumörer. EndoDrill® Model X, skiljer sig ifrån den ursprungliga ”borrskruvs”-teknologin och BiBB har även lämnat in en separat patentansökan för denna unika design.