Vision och strategi

Vision

BiBBInstruments vision är att förbättra cancerdiagnostiken vid många av de vanligaste cancerformerna genom att erbjuda det första eldrivna biopsiinstrumentet för endoskopisk undersökning, EndoDrill® Model X. 

Affärsmodell och strategi

BiBBs affärsmodell innefattar utveckling och försäljning av innovativa biopsiinstrument som utgår från egenutvecklade borrteknologier under varumärket EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patenterad produktportfölj engångs- och flergångsinstrument för förbättrad provtagning och diagnos av många av de vanligaste cancerformerna. EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som sterila engångsprodukter (för EndoDrill® Model X finns även en flergångsdel i form av elmotor och fotpedal) till alla sjukhus som erbjuder cancervård och diagnostik. Bolagets målsättning är framtida partnerskap med ett eller flera ledande globala medtechbolag

Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument som inledningsvis valideras på hemmamarknaden Sverige, bygger BiBB upp referenser och kommersiell proof-of-concept för sina instrument. Egen lokal försäljning ger närhet till slutkunder för snabb feedback med möjlighet att ständigt förbättra och optimera produktfamiljen.

Med en attraktiv portfölj av unika biopsiinstrument med regulatoriska godkännanden i såväl Europa (CE-märke) som USA (FDA/510(k)) och med etablerad försäljning i Sverige och på enstaka strategiska marknader i Europa, skapas goda förutsättningar för att på sikt nå en snabb internationell försäljningstillväxt genom avtal med en eller flera ledande globala medtechkoncerner.

Teknologi

BiBBs produktportfölj består av patenterade och patentsökta endoskopiska engångs- och flergångsinstrument för diagnos av många cancerformer, bl.a. lung-, magsäcks-, tjocktarms-, och bukspottkörtelcancer.

Bolagets först lanserade produkt, nischinstrumentet EndoDrill® GI Upper, används vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Engångsinstrumentet nyttjar BiBBs ursprungliga patenterade ”borrskruvsteknologi” där endoskopisten manuellt borrar sig in i misstänkt vävnad för att ta högkvalitativa biopsier även vid svårtillgängliga, djupa tumörer. EndoDrill® GI Upper kan användas med såväl standard- som ultraljudsendoskop.

Bolagets andra generationens teknologi, X-serien, är i grunden en vidare­utveckling av ursprungsidén. En motor­driven roter­ande cylinder ersätter borrskruven och används för att ta högkvalitativa s.k. core-biopsier med hög precision. I EndoDrill® Model X används denna nya teknologi, vilket ger instrumentet unika egenskaper och ett brett användningsområde. Även EndoDrill® Model X kan användas med såväl standard endoskop som ultraljuds­endoskop.

Tidig cancerdiagnos med hjälp av EndoDrill®-biopsiinstrument ska göra det möjligt att ge patienter optimal, anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader. Bolagets innovativa, medicintekniska utrustning har potential att förbättra sjukvården och oddsen för många cancerpatienter.