Kort om BiBB

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) startade sin verksamhet 2013 och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsitillbehör. Bolaget har sitt säte i Medicon Village i Lund och grundades av Dr. Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare vid avdelningen för klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBB utvecklar EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna biopsi­instrument för endoskopi. 

EndoDrill® är en produktserie med engångsinstrument och drivenheter (flergångs) som används vid tumörprovtagning för flera allvarliga cancersjukdomar. Produkt­portföljen riktar sig till den globala ­marknaden för endo­skopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljuds­styrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi.

EndoDrill®, som är världens första CE-märkta eldrivna biopsi­instrument för endoskopi, är designat för att ge större och mer hög­kvalitativa vävnads­prover (kärn­­biopsier) av miss­tänkta tumör­er än befint­liga produkter på den globala marknaden. Bättre prover ger läkare och sjukvårdspersonal väsentligt ökade möjligheter att diagnosticera fler patienter i ett tidigare skede och med större precision än vad som hittills varit möjligt – även vid svårdiagnostiserade cancertumörer där nuvarande metoder inte alltid ger resultat.

Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, fler överlevare samt lägre kostnader i sjukvården. BiBBs innovativa medicintekniska utrustning har poten­tial att förbättra sjukvården och på sikt oddsen för många cancerpatienter. 

Under år 2017 lanserade BiBB sitt första biopsiinstrument EndoDrill® GI Upper, ett manuellt nischinstrument för djupa magsäckstumörer, och noterade bolaget på AktieTorget (Spotlight Stock Market, Ticker: BIBB). Tre års direktförsäljning till 24 sjukhus och deltagande vid en mängd europeiska kongresser har gett mycket värdefulla erfarenheter och kontakter inför den fortsatta utvecklingen av den andra generation­en, eldrivna EndoDrill®.

Sedan år 2020 fokuserar BiBB alla resurser på eldrivna EndoDrill® som riktar sig till en väsentligt större marknad än föregångaren och möjliggör förbättrad provtagning av tumörer i flera av de mest allvarliga cancerformerna, till exempel magsäcks-, bukspottkörtel- och lung­cancer.

Det tas årligen miljontals biopsier för att diagnostisera de vanligaste cancersjukdomarna och behovet förväntas fortsätta att öka i antal eftersom kraven på tidig diagnos växer och biopsier kan tas via relativt skonsamma metoder. Det finns följaktligen ett växande kliniskt behov av nya biopsiinstrument för tidigare och säkrare diagnos.

”I takt med att behandlingsformerna vid cancersjukdom utvecklas ställs allt högre krav på diagnostik inom dagens sjukvård. För att möta utvecklingen finns det ett ökat behov av tidiga behandlingsgrundande provtagningar. Vår produktfamilj utvecklas för optimerad vävnadsprovtagning vid de vanligaste cancerformerna.

Styrelseledamot Dr Charles Walther – Grundare av BiBB